Nätverk för en trygg landsbygd i norra Östergötland

Att skapa en tryggare landsbygd genom att från medborgarna samla ihop och delge myndigheter, politiker och media information om incidenter som ökar oroskänslan på landsbygden.

Här kan du se och anmäla observationer eller incidenter som kan leda till oro och otrygghet.

Scroll to top