Anmäl observationer och incidenter

Anmäl dina observationer och incidenter

I formuläret anmäler du de observationer du gjort och de incidenter du råkat ut för. För att säkerställa äktheten i de inskickade uppgifterna är de flesta fälten obligatoriska att fylla i. Inga namn eller kontaktuppgifter kommer att läggas ut på hemsidan, enbart tidpunkt och övrig information för observationen eller incidenten kommer att publiceras samt eventuellt plats.

Observera att er rapportering vid rovdjursincidenter eller observationer även behöver utföras på följande sida www.skandobs.se för att informationen ska uppfylla Länsstyrelsens rutiner om eventuella framtida beslut på åtgärder.

Anmäl här

  Namn*

  Telefon*

  E-post*

  Datum för observation/incident*

  Klockslag för observation/incident*

  Plats för observation/incident

  Övrig information*

  Scroll to top